ข่าว

ประชุมแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล

ประชุมแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับศูนย์ยุโรปศึกษาแห่ง​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561 ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม  2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th หรือ สแกนผ่าน QR Code  ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ  โทร. 0-2218-7462

 

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X