ข่าว

Halal Science Camp & Quiz bowl 2018

Halal Science Camp & Quiz bowl 2018

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดโครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล  “Halal Science Camp & Quiz bowl 2018” ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม และที่จังหวัดชลบุรี   ขอเชิญนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ทุกแขนงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฎิบัติการตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อเผยแพร่ความรู้และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal Science Quiz Bolw ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ทุกแขนงทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (ทีมละ 2 คน มหาวิทยาลัยเดียวกัน สามารถสมัครได้หลายทีม) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณซูไหว๊นะ สะอิ โทร. 087-820-1353

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X