ข่าว

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัด "การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4" เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ จึงขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีจากทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ส่งบทคัดย่อบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 และขอเชิญชวนทุกท่านรับชมการนำเสนอผลงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 301- 302 และ 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กเพจ facebook.com/artschula.symposium

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X