ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัด “การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ จึงขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีจากทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ส่งบทคัดย่อบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 และขอเชิญชวนทุกท่านรับชมการนำเสนอผลงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 301- 302 และ 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กเพจ facebook.com/artschula.symposium

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย