ข่าว

จุฬาฯจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 36 รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาฯ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยปรับย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ส่งผลให้โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยรัฐ  นอกจากนี้ขอแสดงความขอบคุณและขอชื่นชมพี่น้องชาวจุฬาฯ ทุกคนที่ในรอบปีที่ผ่านมาได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างหนัก จนทำให้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่รวดเร็วและรุนแรง แฝงด้วยความท้าทายนานัปการในทุกรูปแบบ           การทำงานแบบเดิมๆ คงยังไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง พวกเราชาวจุฬาฯทุกคนต้องรวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้จุฬาฯของเรานั้นยังสามารถดำรงความเป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษที่แล้วให้เป็นหลักเฉลิมพระนครแห่งกรุงสยาม ผมมั่นใจในชาวจุฬาฯทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันสืบสานพระราชปณิธานนี้ไว้ให้ได้

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวจุฬาฯทุกคนและครอบครัวมีความสุข ประสบความสำเร็จ มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง นำพาจุฬาฯ รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ ตลอดไป

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X