ข่าว

สัมมนาออนไลน์ “2019 AFDI-GDLN Presents: The Talk”

สัมมนาออนไลน์ “2019 AFDI-GDLN Presents: The Talk”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  ในฐานะเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก จุฬาฯ (CU-GDLN)  ร่วมกับ Asia-Pacific Finance and Development Institute (AFDI) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการสัมมนาทางไกลเรื่อง “2019 AFDI-GDLN Presents: The Talk”  ซึ่งเป็นโครงการสัมมนาระยะสั้นที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจและการเงินของจีน ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม และวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ผ่านช่องทาง WeChat โดยมีผู้บรรยายจากหน่วยงานรัฐและเอกชนของจีนมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องนโยบายและการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของจีน นอกจากนี้ยังมีผู้ปฏิบัติงานจริงมาร่วมบรรยายจากประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั่วโลกอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/UbeFXaB3gv4am6YT8 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-1946

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X