งาน “วันโยคะสากล ครั้งที่ 5”

ศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน “วันโยคะสากล ครั้งที่ 5” ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 06.15 – 07.30 น. (ประตูเปิด 05.30 น.) ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาฯ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด น้ำฟรีดื่ม ภายในงานได้จัดเตรียมเสื่อโยคะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เข้าร่วมงานฟรี)

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2TUeeaH

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X