ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทย หลังเลือกตั้ง

รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทย หลังเลือกตั้ง” จัดโดยศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน และรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ โดย คุณพนิดา ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X