ข่าว

ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทย หลังเลือกตั้ง

ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทย หลังเลือกตั้ง

รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทย หลังเลือกตั้ง” จัดโดยศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน และรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ โดย คุณพนิดา ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X