ข่าว

ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X