ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X