ขอเชิญร่วม “โครงการรักษ์น่าน สานสร้างป่า ปีที่ 2”

ขอเชิญบุคลากร และนิสิตจุฬาฯ ร่วม โครงการรักษ์น่าน สานสร้างป่า ปีที่ 2 จัดโดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2562 พบกับกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ.เชียงกลาง จ.น่าน  เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค อ.ผาสิงห์ และ ต.ไหล่น่าน และ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวน่าน

ผู้สนใจสมัครได้ที่ QR Code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค โทร. 0-2218-3038 , 0-2218-0087 หรืออีเมล์ clnr@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X