ข่าว

งาน คิดถึงครูประสิทธิ์ ถาวร

งาน คิดถึงครูประสิทธิ์ ถาวร

สำนักบริหารศิลปวัฒธรรม จัดงาน คิดถึงครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ โดยวิทยากร ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ) ครูวัฒนา โกศินานนท์ ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X