ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมพิธีปิดโครงการปุยนุ่น Chula Smart Health 2019 และทดสอบสมรรถภาพทางกายฟรี

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลาโครงการ “ปุยนุ่น Chula Smart Health 2019” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายต่างๆ ได้แก่ เดินวิ่งอย่างถูกวิธี รำวงย้อนยุค แอโรบิคมวยไทย FIT FUN AND FIRM เต้นบาสโลป และเต้นซุ้มบ้า โดยจะมีพิธีปิดโครงการใน วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

ในงานมีพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประเภทต่างๆการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลสมรรถภาพทางกายดี ในงานมีการจับรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cusc.chula.ac.th

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2 ฟรี ระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องทดสอบปุยนุ่น ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ พร้อมรับของที่ระลึกสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบทุกท่าน

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ www.cusc.chula.ac.th หรือโทร. 0-2218-2848, 0-2218-2843

แบบสอบถามความพึงพอใจ การเข้าร่วมกิจกรรม
“โครงการปุยนุ่น CHULA SMART HEALTH 2562”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย