ข่าว

งาน Inspiration talk ในหัวข้อ “Start It Now : Because tomorrow is already late”

งาน Inspiration talk ในหัวข้อ  “Start It Now : Because tomorrow is already late”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน Inspiration talk ในหัวข้อ  “Start It Now : Because tomorrow is already late” ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7  ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น 7 ซึ่งจัดโดย CU Innovation Hub ร่วมกับชมรม Chula Tech Startup เพื่อสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ Startup โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ Startup  จากองค์กรที่มีชื่อเสียงมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่

  • คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO จาก Sea (Thailand) ผู้ให้บริการ Garena, Shopee และ Airplay
  • คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO จาก YMMY ผู้ก่อตั้งและให้บริการแอปพลิเคชั่น QueQ
  • คุณสรวิศ ไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งและ CEO จาก Saturday School Foundation
  • คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี คอลัมน์นิสต์ จาก The Standard
  • คุณเรืองโรจน์ พูนผล Chairman, Kasikorn Business Technology Group และ Managing Parther 500Tuktuks

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X