ข่าว

งาน “The 3rd International Conference on Functional Materials and Chemical Engineering (ICFMCE 2019)”

งาน “The 3rd International Conference on Functional Materials and Chemical Engineering (ICFMCE 2019)”

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ The International Academy of Science and Engineering for Development (IAED) และ บริษัท PSE for SPEED  จัดงาน “The 3rd International Conference on Functional Materials and Chemical Engineering (ICFMCE 2019)” ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icfmce.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-6878-82

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X