งาน “The 3rd International Conference on Functional Materials and Chemical Engineering (ICFMCE 2019)”

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ The International Academy of Science and Engineering for Development (IAED) และ บริษัท PSE for SPEED  จัดงาน “The 3rd International Conference on Functional Materials and Chemical Engineering (ICFMCE 2019)” ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icfmce.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-6878-82

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X