ข่าว

คอนเสิร์ต “คลาสสิก ไพบูลย์ บุตรขัน”

คอนเสิร์ต “คลาสสิก ไพบูลย์ บุตรขัน”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมดนตรีรายการพิเศษ คอนเสิร์ต “คลาสสิก ไพบูลย์ บุตรขัน” เรียบเรียงดนตรีและอำนวยเพลงโดย นรอรรถ จันทร์กล่ำ ศิลปินศิลปาธร

เต็มอิ่มกับบทเพลงอมตะ อาทิ มนต์เมืองเหนือ ค่าน้ำนม ขวัญใจคนจน ช้ำอกเหมือนตกตาล ยมบาลเจ้าขา แม่ค้าตาคม น้ำค้างเดือนหก นิราศนุชขี้เหร่ก็รัก และอีกหลายบทเพลงอันไพเราะ

ขับร้องโดย สุเมธ องอาจ, พิจิกา จิตตะปุตตะ, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, ภัทราภา ภูมิภักดิ์, รัฐพงศ์ ปิติชาญ และ ศิลปินรับเชิญ ประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์ บรรเลงแอคคอร์เดียน

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ชมฟรี โปรดสำรองที่นั่งผ่านทาง https://forms.gle/kHeZvHTpGLoMtjSX7

หรือ โทร. 0-2218-3634-5 (ในวันเวลาราชการ)

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X