ข่าว

จุฬาฯ ให้การต้อนรับ President, China Medical University

จุฬาฯ ให้การต้อนรับ President, China Medical University

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563  ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Mien-Chie Hung, President, China Medical University เเละ Dr. Liang-Yo Yang, DVM, Dean, Office of Global Affairs and College of Medicine ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับจุฬาฯ และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X