ข่าว

พบอาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ติดโควิด คณะดำเนินการตามSOPแล้ว

พบอาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ติดโควิด คณะดำเนินการตามSOPแล้ว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ. ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินไวรัสโคโรนา2019ได้รับแจ้งจากคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สุชิต พูลทอง ว่ามีอาจารย์พิเศษของคณะทันตแพทยศาสตร์ท่านหนึ่งได้ติดเชื้อCOVID-19 ซึ่งทางคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะและหน่วยงานภายในจุฬาฯ กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19ทั้งหมดแล้ว ตามประกาศนี้ http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/news_detail.php?id=1584

อนึ่ง เนื่องจากอาจารย์พิเศษท่านนี้ไม่ใช่บุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย และได้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยก่อนมีประกาศปิดทำการเป็นครั้งคราวเท่านั้น จึงจะไม่มีการอัพเดตตัวเลขการติดเชื้อของประชาคมจุฬาฯในกรณีนี้

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X