ข่าว

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ “บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับบุคลากรและนิสิต ที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19”

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ “บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับบุคลากรและนิสิต ที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19”

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ (Center for Psychological Wellness) เปิดให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับบุคลากรและนิสิตที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19 ในอาคารจุฬานิเวศน์และหอพักจำปา ภายใต้โครงการ CU V Care โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บุคลากรและนิสิตสามารถติดต่อเพื่อรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ ดังนี้

  • บุคลากรจุฬาฯ สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ ตามโครงการ Chula Care ได้ที่โทร.06-2454-8095 วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 09.00  – 17.00 น.
  • นิสิตจุฬาฯ สามารถติดต่อขอรับบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจได้ที่โทร. 09-9442-0996 วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 09.00  – 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Lind ID : chulacare  และทาง E-mail: contactchulacare@gmail.com

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X