ข่าว

“FAAMAI” ศูนย์ศิลปกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมงานศิลป์

“FAAMAI” ศูนย์ศิลปกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมงานศิลป์

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI  เป็นโครงการวิจัยสร้างสรรค์ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนศตวรรษที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้บริการด้านสถานที่และอุปกรณ์ด้านดิจิทัลอาร์ตที่จำเป็นให้แก่นิสิต นักวิจัย ศิลปิน และประชาชนทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าสร้างโอกาสใหม่ๆ ที่จะนำสิ่งดีๆ มาสู่ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาวะของคนในสังคม  ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัลมีพื้นที่โดม FAAMAI  ณ ลานข้างอุทยาน 100 ปีจุฬาฯ และพื้นที่สตูดิโอ FAAMAI สำหรับการทดลองด้านศิลปะและการออกแบบงานดิจิทัลอาร์ต

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI  เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://chulafaamai.com/

Facebook : Faamai Digital Arts Hub

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X