ข่าวสารจุฬาฯ

สัมภาษณ์อาจารย์แพทย์จุฬาฯเรื่องนวัตกรรม “ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19”

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ อ.นพ.พสุรเชษฐ์ สมร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เกี่ยวกับนวัตกรรม “ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพิ่มความมั่นใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจคนไข้ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย