ข่าว

นิทรรศการ “ รำลึก…วันวาร”

นิทรรศการ “ รำลึก…วันวาร”

นิสิตเก่าจุฬาฯ น้องใหม่ปี 2513  จัดนิทรรศการ “รำลึก…วันวาร” ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2563 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ในงานมีการจัดเสวนาความทรงจำของนิสิตเก่าจุฬาฯด้วย

นิทรรศการ “ รำลึก…วันวาร”  เป็นนิทรรศการในโครงการ “พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ” รวบรวมความทรงจำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเป็นนิสิตจุฬาฯ ในวาระครบรอบ 50 ปีน้องใหม่จุฬาฯ 2013 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนิสิตจุฬาฯ ตลอดจนผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งมอบความทรงจำผ่านสิ่งของทรงคุณค่าและเรื่องเล่าที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ บอกเล่าวิถีชีวิตนิสิตเชื่อมโยงไปถึงความเป็นไปของสังคม

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3645-6

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : CU Freshy 13

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X