ข่าว

นิสิตจุฬาฯ คว้าแชมป์ Overwatch Thailand University Tournament 2017

นิสิตจุฬาฯ คว้าแชมป์ Overwatch Thailand University Tournament 2017

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Overwatch Thailand University Tournament 2017 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วยเกม Overwatch จัดโดยชมรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชมรม Chula Esports) Overwatch Thailand University Tournament 2017 เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 มีนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันรวม 120 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นับเป็นการแข่งขันเกม Overwatch ระดับมหาวิทยาลัยครั้งแรกในประเทศไทย
การแข่งขันรอบสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ มี 4 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ ประกอบด้วย ทีม CU Esports จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม BU Esports จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีม KU Esports จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีม CMU Esports จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการแข่งขัน ทีม CU Esports จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ปุญชรัศ ฤกษ์สังเกต ปรินทร์ เมปริญญา อาณกร สมุทรนาค พงษ์เทพ เสนานุช พีรวิชญ์ วิเศษชาติ ศุภวิชญ์ อี่ชโรจน์ อภิวัฒน์ วีระวุฒิวงศ์ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ ภาธร เพชรกลึง นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.owtour.in.th หรือ Facebook : Chula Esports

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X