ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี” สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตร”ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี” สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย บรรยายภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม Zoom  ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 -19.00 น. และจัดสอบวัดความรู้หลังการอบรม ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 – 17.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-register.asp?train=140

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-list.asp?train=140

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2218-5213
อีเมล: shecu@chula.ac.th

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย