ข่าวสารจุฬาฯ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มอบแอลกอฮอล์เจลขนาด 500 มิลลิลิตรให้โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คุณพิมพันธุ์ สายเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมกับภาควิชาเคมี นำโดย รศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น หัวหน้าภาควิชาเคมี ผศ.ดร.พุทธรักษา วรานุศุภากุล รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร และคุณภาวีณา จันทร์แย้ม เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลขนาด 500 มิลลิลิตรจำนวน 320 ขวดให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แก่ โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ หอพักจุฬานิวาส หอพักนิสิต และโรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อแสดงความขอบคุณในการช่วยเหลือและดูแลทั้งนิสิตและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้กับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อส่งกำลังใจและช่วยสนับสนุนกิจกรรมของทางมูลนิธิ นำโดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลชุมชนคลองเตยที่กำลังเผชิญกับภาวะการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย