ข่าวสารจุฬาฯ

มอบนวัตกรรมหน้ากาก N95 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มบริษัทเคไอเจ. โดยบริษัทไทยบอนด์ อุตสาหกรรม จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหน้ากาก N95 จำนวน 5,000 ชิ้นแก่ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้ทีมนักกีฬาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่จะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หน้ากาก N95 ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมการแพทย์ที่ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและผลิตสินค้า โดยมีผู้แทนศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.นพ.อมรพันธ์ุ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คุณนุชนารถ แซ่เลี่ยง ผู้จัดการศูนย์ฯ และคุณสายสวรรค์ ปุริทำเม ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ร่วมในพิธีมอบนวัตกรรมครั้งนี้

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย