ข่าวสารจุฬาฯ

อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Over-All Best Presenters จากผลงาน “Plastic Sea”

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 อ.ดร.ให้แสง ชวนะลิขิกร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Over-All Best Presenters ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Arts and Humanities” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 โดยได้นำเสนอหัวข้อ “Plastic Sea: Art Exhibition on Plastic Marine Pollution” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระตุ้นลดการใช้ขยะพลาสติกผ่านงานศิลปะแบบ interactive data visualisation และเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ FAAMAI Digital Arts Hub โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ กองทุนศตวรรษที่ 2

การประชุมวิชาการนานาชาติ Arts and Humanities (ICOAH) ครั้งที่ 8 ร่วมจัดโดย Faculty of Fine Arts, Concordia University แคนาดา, Faculty of Music Universiti Teknologi MARA มาเลเซีย และ International Association for Social Science and Humanities ศรีลังกา จัดในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ร่วมงานมากกว่า 100 คน จาก 25 ประเทศ

ติดตามวีดิโอคลิปการประกาศรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/104894251931026/posts/115248034228981/

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย