ข่าวสารจุฬาฯ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา “ครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม” ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

งานเสวนาประกอบด้วยการแนะนำชีวิตและผลงานของนักเขียนรางวัลโนเบล อาทิ Kazuo Ishiguro, Toni Morrison, José Saramago และ Mo Yan  เป็นต้น  โดยคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  และเสวนาเรื่อง “นักเขียนรางวัลโนเบลกับการเรียนการสอนในสาขามนุษยศาสตร์” โดย  .กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ และ .ศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยสแกนผ่าน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือที่ https://forms.gle/Z9GbqNaHASvfFnF29  

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.facebook.com/arts.chulalongkorn/


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย