ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส 60 ปี จามจุรีทรงปลูก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส 60 ปี จามจุรีทรงปลูก  เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ ลานจามจุรี และบริเวณรอบเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯและนิสิตเก่าจุฬาฯ พร้อมด้วยนิสิตเก่าจุฬาฯ ประธานรุ่นจุฬาฯ 2514 และ 2515 วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายกสภามหาวิทยาลัยจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์อธิการบดีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานรุ่นจุฬาฯ2515 กล่าวแสดงความจำนงสนับสนุนการปรับปรุงลานจามจุรีในโอกาส 60 ปี จามจุรีทรงปลูกผู้ร่วมพิธีร่วมกันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์”มหาจุฬาลงกรณ์”จากนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนบุคลากรจุฬาฯ จากคณะหน่วยงานต่างๆ และนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 18 รูปอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณรอบเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ

  นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯรุ่น 2515 จัดงานเสวนา “60 ปีจามจุรีทรงปลูก”  ณ หอแสดงดนตรีอาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี กล่าวต้อนรับ คุณชนินทร์ ลีวิโรจน์ ประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ 2515 กล่าวเปิดการเสวนาจากนั้นเป็นการเสวนาโดยนิสิตน้องใหม่จุฬาฯ ปี 2504

ในหัวข้อ “ความประทับใจในวันทรงปลูก”  โดย คุณอำไพ ภู่ศรีพงษ์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานรุ่นจุฬาฯ 2504 รศ.นภาลัยสุวรรณธาดา นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ ศ.พิเศษ ร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ นิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณอานุสราจิตต์มิตรภาพ นิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2515

และการเสวนาในหัวข้อ  “การดูแลรักษาจามจุรีทรงปลูกจากอดีตสู่อนาคต” โดย รศ.ภาวดี อังศุสิงห์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯและคณะ ดำเนินรายการโดย รศ.นพพร โทณะวณิก นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2515

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย