“สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า สยามสนุก”

สงกรานต์ปีนี้ มาสาดความสุข สาดความสนุกกันที่งาน “สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า สยามสนุก” งานสงกรานต์ที่ยกเอาเอกลักษณ์ของสยามประเทศในทั่วทุกภาค ยกความสุขและความสนุกจากคนไทยทั่วทั้งประเทศมารวมกันไว้ในงานเดียว ตลอด 3 วันที่สยามสแควร์

สงกรานต์แบบไทยๆ สงกรานต์สีขาว พบกันที่ “สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า สยามสนุก” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. ณ สยามสแควร์

*งานนี้เที่ยวฟรี น้ำฟรีตลอดทั้งงาน *

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X