ข่าวสารจุฬาฯ

CU Library เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายเวลาเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงสอบปลายภาค  สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ  ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการที่ชั้น 1 และชั้น 2  สำหรับบุคคลภายนอกใช้บริการได้ถึงเวลา 21.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดให้บริการในชั้นต่างๆ ติดตามได้จากภาพด้านล่าง สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0-2218-2929, 0-2218-2918

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย