ข่าว

Siam Vacation ซอชวนฝันยามเย็น

Siam Vacation ซอชวนฝันยามเย็น

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดการแสดงในรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ “Siam Vacation ซอชวนฝันยามเย็น” ฟังเสียงซอไทยสบายอารมณ์ ในแนวร่วมสมัยจากบทเพลงไทยในชุด Siam Vacation โดยอาจารย์เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี และสหายดนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X