CU Creative Digital Content Academy 2018 เปิดรับสมัครผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลแนวใหม่

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนประชาคมจุฬาฯ ทุกท่าน (นิสิต อาจารย์ และบุคลากร) เข้าร่วมโครงการ CU Creative Digital Content Academy 2018 เพื่อร่วมอบรมการทำสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และร่วมเปิดรับแรงบันดาลใจผ่านเวทีเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นสังคมมองข้าม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรชื่อดังมากมาย เช่น ทีมงานบริษัทชูใจ ทีมงานเพจ Toolmorow ทีมงานเพจ Thumsup เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม ที่ https://goo.gl/forms/6gcQURJaSmKhwuGO2

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีระยะเวลาอบรม 5 วัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

ฟังประสบการณ์ชีวิตจากวิทยากร ที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในหัวข้อ

  • ผลกระทบในสังคมจากการโดน Cyberbully

โดย คุณยิปโซ อริย์กันตา และ รศ.ดร.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

  • สิทธิ และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนพิการ

โดย คุณซาบะ มานิตย์ อินทร์พิมพ์ และ คุณคชรักษ์ แก้วสุราช

  • สิทธิและการยอมรับของกลุ่ม LGBT

โดย อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์ และ คุณสัณหณัฐ ดีทองอ่อน

 

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561

กิจกรรม Workshop: How to create social campaign โดย ทีมงาน ชูใจ และกัลยาณมิตร และเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแคมเปญเพื่อสังคม โดย คุณกิ๊บ คมสันต์

 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561

กิจกรรม Workshop: Social Media Tools and Content Creation โดย ทีมงานจากเพจ Thumsup และทีมงานจากเพจ Rainmaker

 

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

กิจกรรม Inspiration Talk จากคนทำสื่อเพื่อสังคมตัวจริง โดย ทีมงานจากเพจ เทใจ และทีมงานจากเพจ Toolmorrow

 

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

Presentation Day นำเสนอแคมเปญเพื่อสังคมของคุณ เพื่อรับฟังคำแนะนำ และส่วนที่ต้องปรับปรุงพัฒนาจาก Mentor ที่มากความสามารถ ที่จะนำแคมเปญของคุณไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างผลกระทบให้แก่สังคมต่อไป

 

ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมทุกวันตามที่กำหนด และร่วมทดลองทำแคมเปญเพื่อสังคม ซึ่งจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทาง https://www.chula.ac.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณภรภัทร  สีทองเพีย โทร. 08 6777 5406 หรือ คุณปริณดา แจ้งสุข โทร. 0-2218-3281

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X