ข่าวสารจุฬาฯ

งาน “วันโยคะสากล ครั้งที่ 4”

ศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน “วันโยคะสากล ครั้งที่ 4” ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 – 08.00 น. ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด อาหารว่าง เครื่องดื่ม และน้ำฟรี เข้าร่วมงานฟรี

ลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่ https://goo.gl/hguc8a

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย