Soเชี่ยว EP18 แพร่ภาพภาพยนตร์และถ่ายทอดสดฟุตบอลผ่าน Facebook Live ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ จริงหรือไม่

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X