Soเชี่ยว EP18 แพร่ภาพภาพยนตร์และถ่ายทอดสดฟุตบอลผ่าน Facebook Live ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ จริงหรือไม่

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X