จุฬาฯ ในสื่อ

“ฉีดวัคซีนช้ายิ่งกลายพันธุ์” ย้ำเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย