งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

ฟรุตโตริน

ดำเนินโครงการโดย: รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา (email: pcheunjit@gmail.com)

ร่วมมือกับ: อยู่ระหว่างการหาผู้ประกอบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เกี่ยวกับโครงการ: Fruitorin (ฟรุตโตริน) เป็นเครื่องปรุงรสอาหารหมวดหมู่เดียวกับ mirin ที่ใช้ปรุงรสในอาหารญี่ปุ่น ซึ่งทำจากการหมักข้าว แต่ฟรุตโตรินทำจากน้ำผลไม้ไทยหลายชนิด จึงมีความหลากหลายและมีหลายสูตร มีทั้งสูตรที่ใช้เป็น cooking และ dressing ให้สีและกลิ่นที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ในการเพิ่มกลิ่นรสในอาหารได้ทั้งคาวหวาน ไม่ว่าจะเป็นการปรุงในรูปแบบผัดทอด หรือต้มนึ่ง เช่น ปลานึ่งซีอิ๊ว เพื่อให้มีกลิ่นรสหอมชวนรับประทานมากขึ้น สามารถผสมน้ำสลัดทำให้ได้น้ำสลัดที่มีสีสรรน่ารับประทานและกลิ่นรสที่หอมขึ้น นอกจากนี้บางสูตรยังใช้หมักเนื้อให้นุ่มเร็วและช่วยเรื่องกลิ่นรส หรือกระทั่งนำไปใช้เพื่อเพิ่มกลิ่นรสของหวาน อาทิ พุดดิ้ง เครป และเบเกอรี่ต่างๆ เป็นต้น  จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือ วัตถุดิบหาง่ายและมีปริมาณมาก ผลิตได้จากผลไม้หลากหลายชนิด และมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน จึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเรื่องสี กลิ่น รส จึงสามารถนำไปใช้ปรุงแต่งอาหารได้หลากหลาย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย