ข่าว

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2020

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2020

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 Quacquarelli Symonds (QS) สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2020 (QS World University Rankings 2020) ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 7 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปี 2014 นอกจากนี้ จุฬาฯยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 50 ของเอเชีย และไต่ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 247 ของโลก จากอันดับที่ 271 ของโลกเมื่อปีที่แล้ว

ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2012 – 2020

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกนี้ยังมีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับอื่นๆ อีก ได้แก่

มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 314 ของโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 601 – 650 ของโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับที่ 801 – 1000 ของโลก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับต้นๆ ของโลก โดย QS World University Rankings 2020 ได้แก่ อันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด อันดับ 3 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด โดยเกณฑ์ Quacquarelli Symonds (QS) ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจำปี 2020 มีดังต่อไปนี้

  • ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) 40%
  • จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ (Faculty/Student Ratio) 20%
  • การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 20%
  • ชื่อเสียงด้านการจ้างงาน (Employer Reputation) 10%
  • จำนวนบุคลากรต่างชาติ (International Faculty) 5%
  • จำนวนนักศึกษาต่างชาติ (International Students) 5%

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X