ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนา “Current Trends in Academic Publishing: The importance of Metadata”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท iGroup และ บริษัท Crossref จัดสัมมนาเรื่อง “Current Trends in Academic Publishing: The importance of Metadata” เพื่อแนะนำวิธีการใช้งาน Crossref และความสำคัญของ DOI โดยมีวิทยากร คือ Rachael Lammy, Head of Community Outreach และ Vanessa Fairhurst Community Outreach Manager บริษัท Crossref  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร

 

อาจารย์ หรือนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถแจ้งตอบรับได้ที่ https://www.eventbrite.com/e/crossref-live-bangkok-tickets-59778797994

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2218 1928 หรืออีเมล rss@car.chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย