โครงการ “จิตอาสาศิลปกรรมสร้างสีสันทันตแพทย์”

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวาดรูปบนกำแพงคณะทันตแพทยศาสตร์ ฝั่งติดกับสยามสแควร์ และผนังอาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ภายใต้โครงการ “จิตอาสาศิลปกรรมสร้างสีสันทันตแพทย์” ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ CHULA ART TOWN สร้างสรรค์ศิลปะ Street Art เพื่อชุมชนบนพื้นที่สยามสแควร์ สวนหลวง-สามย่าน ในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X