ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มอบส่วนลดพิเศษ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด–19 ส่งผลกระทบต่อทุกคน วัคซีน เป็นทางรอดที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตได้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยการมอบส่วนลดพิเศษ 10% เมื่อแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และมียอดซื้อ 1,000 บาท ขึ้นไป ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ –  31 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-9893-4

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย