Archive

ป้ายกำกับ: การแสดงดนตรี

เชิญชมการแสดงดนตรีสำเนียงเสียงสยาม ชุดที่ 1 “อู้เอื้อนล้านนา”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย