เชิญร่วม “บริจาคโลหิต ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19”

นิทรรศการ “รัตนแห่งจุฬาฯ” ณ สามย่านมิตรทาวน์

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย