Event List

Wednesday, March 28, 2018

12/9 - 3/28

นิทรรศการศิลปะเรื่อง "กุหลาบจุฬาฯ เจ้าดาราประทาน อวดโฉมสะพรั่งพร้อมนานาพฤกษา"
 • Location: ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
 • Tags: chula

75268

1/1 - 3/31

อบรมภาษาอังกฤษ English Course 2018

67136

2/1 - 4/23

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
 • Location: บัณฑิตวิทยาลัย
 • Tags: chula

63223

2/1 - 4/23

สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครนิสิตใหม่
 • Location: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: bme cu

62229

2/7 - 4/25

โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program

57014

2/13 - 5/30

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ "หลักสูตร M.Sc. in Health Development"
 • Location: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: health development

83573

3/9 - 5/11

Leadership Kids Camp 2018

58249

3/13 - 3/29

อบรม “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”
 • Location: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
 • Tags: chula

14023

3/14 - 4/4

“นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6”
 • Location: ห้องนิทรรศการ 1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ
 • Tags: art art art art art

16720

3/20 - 6/22

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์: เหม เวชกร ศิลปินแห่งสยาม”
 • Location: ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
 • Tags: hem vejakorn

73068