Event Information

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 104 ปี

3151

  • Time: Thu, June 1, 9:45am - Thu, June 1, 12:00pm
  • Venue: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  • Organizer: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  • Event Type:
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 104 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

- เวลา 09.45 น.   พระสงฆ์ 9 รูป ถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์
- เวลา 10.00 น.   ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
  * ถวายสังฆทานและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป 
  * พระสงฆ์อนุโมทนา
  * ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้อง 116/3
- เวลา 11.00 น.   ผู้บริหารพบประชาคม
- เวลา 11.30 - 12.00 น. 
  * พิธีมอบรางวัล "ศักดิ์อินทาเนีย" ประจำปี 2560
  * รางวัล "กิจกรรมพัฒนงาน" ประจำปี 2560
  * รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  • Contact Information:
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-6315