งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การประเมินความพร้อมของชุมชนในการจัดการตนเอง: กรณีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน พื้นที่จังหวัดน่าน

ร่วมมือกับเทศบาลเมืองน่าน ชุมชนภูมินทร์ท่าลี่ ชุมชนพวงพยอม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

เกี่ยวกับโครงการ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการรองรับและการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในจังหวัดน่าน
(2) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ แนวทางการจัดการภัยพิบัติ และแผนในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน
(3) เพื่อประเมินความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาในจังหวัดน่าน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพร้อมของชุมชน (Readiness Checklist) ประกอบกับการจัดสนทนากลุ่มย่อย การจัดประชุมระดมความคิดเห็น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสำรวจทางกายภาพร่วมกับสมาชิกชุมชน กระบวนการดำเนินงานวิจัยจะเน้นวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)

งานวิจัยนี้สามารถสรุป “ผลลัพธ์เชิงประจักษ์” ของการดำเนินงานได้ 5 ประการ ได้แก่
(1) ฐานข้อมูลระดับน้ำท่วมในเขตเทศบาล
(2) ผลการสำรวจความเปราะบางทางกายภาพในพื้นที่ชุมชนนำร่อง
(3) ผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนนำร่อง
(4) ผลการประเมินความพร้อมของชุมชน 8 มิติ โดยชุมชนเป็นผู้ประเมินตนเอง
(5) ลักษณะที่บ่งบอกถึงความพร้อม 22 ประการของชุมชนนำร่อง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินจากหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมจากแหล่งต่าง ๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า