Event Information

นิทรรศการ “MY WAYS III”

106720

 • Time: Mon, July 16, 12:00am - Fri, September 14, 12:00am
 • Venue: นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
 • Organizer: สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
 • Event Type: งานแสดงศิลปะ/ดนตรี/วัฒนธรรม
 • Conducted in: ไทย
 • Tags: exhibition
 • Poster:
 • Attachments:
 • 1111_20180711_2_im01_hotnews.jpg (547.198K)
 • 1111_20180711_2_im02_hotnews.jpg (575.194K)
          

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี   “MY WAYS III”

ศิลปิน ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
ลักษณะงาน    จิตรกรรมสีน้ำมัน
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 16 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561

พิธีเปิดนิทรรศการ
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 
ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความรอบรู้ทั้งในด้านงานศาสตร์และศิลป์และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะและวงการวิชาการ ด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรีเป็นทั้งอาจารย์ผู้ให้ความรู้ และยังเป็นนักเขียนผู้เขียนตำราวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ ทฤษฎีศิลป์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ อันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่วงการศิลปะและสาธารณชน อนึ่งนอกจากงานผลงานทางด้านวิชาการศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร      สุนพงษ์ศรี ถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความสามารถในด้านทัศนศิลป์โดยได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันมีลักษณะโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะตัว

เพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรีผู้สร้างคุณูปการในทางทั้งศาสตร์และศิลป์ของวงการศิลปะ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร    สุนพงษ์ศรี “MY WAYS III” ขึ้น ซึ่งภายในห้องนิทรรศการจะแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันอันเป็นผลงานการสร้างสรรค์ในหลากหลายช่วงระยะเวลาของศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี โดยจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 17.00น.  
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • Contact Information:
 • สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
 • โทร. 02-218-3645-6