ข่าวสารจุฬาฯ

CU Top 10 News รวมเรื่องเด่นของจุฬาฯ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566

จุฬาฯ “Top 50 ของโลกด้าน Employment Outcomes” และเป็นที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย 15 ปีติดต่อกัน ใน QS World University Rankings 2024 

https://www.chula.ac.th/news/122643/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจให้สถาบันอุดมศึกษาไทย ติดอันดับ Top 50 ของโลกทางด้านผลลัพธ์ด้านการจ้างงาน (Employment Outcomes) ซึ่งสะท้อนอัตราการจ้างงานและความสามารถในการทำงานของบัณฑิตจุฬาฯ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings 2024  ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเมื่อ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา นอกจากนี้จุฬาฯ ยังครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2009) และติดอันดับ 211 ของโลก ซึ่งขยับขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 224 ของโลก

จุฬาฯ ผงาดอีกครั้งครองอันดับที่ 17 ของโลก อันดับ 1 ของไทย Times Higher Education Impact Rankings 2023

https://www.chula.ac.th/news/119136/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับ 17 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก THE Impact Rankings 2023 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบสูงต่อสังคม โดยประเมินจากบทบาทของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านงานวิจัย การบริหารหน่วยงาน งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

UNEP ชื่นชม Chula Zero Waste สร้างผลงานการจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาคมจุฬาฯ เห็นผลจริง 

https://www.chula.ac.th/news/110712/

คณะทำงานจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP) และโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme – UN-Habitat) ได้มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาดูงานโครงการ Chula Zero Waste เนื่องในวันปลอดขยะสากล เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา โดย UNEP ชื่นชม Chula Zero Waste ที่สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเห็นผลเป็นรูปธรรม ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง สร้างจิตสำนึกให้กับประชาคมจุฬาฯ เน้นการลงมือทำจริง

นักวิจัยจุฬาฯ ค้นพบ “แอนติบอดี้ประสิทธิภาพสูงต้านเชื้อโควิด-19” ต่อยอดสู่นวัตกรรม “สเปรย์พ่นจมูก   โควิแทรป” สกัดโรคที่ต้นทาง 

https://www.chula.ac.th/highlight/111960/

ทีมนักวิจัยศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ค้นพบ “แอนติบอดี้ประสิทธิภาพสูงต้านเชื้อโควิด-19” จากร่างกายมนุษย์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม “โควิแทรป” สเปรย์พ่นจมูกดักจับและยับยั้งเชื้อโควิด-19 ด้วยแอนติบอดี้ที่ผ่านการรับรองเป็นเครื่องมือแพทย์ครั้งแรกในโลก มั่นใจช่วยรับมือการแพร่เชื้อโควิดร่วมกับมาตรการการป้องกันอื่นๆ

นวัตกรรมจุฬาฯ กวาดรางวัลจากเวทีนำเสนอผลงานและประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ งาน ITEX 2023 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

https://www.chula.ac.th/news/116901/

6 นวัตกรรมจากจุฬาฯ คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในงาน 34th International Innovation & Technology Exhibition 2023 (ITEX 2023) เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ 4 รางวัล แบ่งเป็น 1 ถ้วยรางวัล และ 3 เหรียญทอง

นักวิจัยจุฬาฯ พบสารเคมีในกลิ่นเหงื่อเผย “เครียดจัด-ซึมเศร้า” นำร่องคัดกรองสุขภาพจิตนักผจญเพลิงสำเร็จครั้งแรก! 

https://www.chula.ac.th/highlight/120183/

ทีมนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ พบสารเคมีในกลิ่นเหงื่อบ่งบอกภาวะความเครียดสูงและซึมเศร้าได้ นำร่องศึกษานักผจญเพลิงในกรุงเทพฯ ผลทดสอบแม่นยำถึง 90% พร้อมเดินหน้าตรวจคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มอาชีพเครียดจัดและเสี่ยงสูงอื่น ๆ หวังลดปัญหาสุขภาพจิตและความรุนแรงในสังคม

จุฬาฯ ประสานความร่วมมือ 3 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคร่วม “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย แพลตฟอร์มวิจัยเครือข่าย”

https://www.chula.ac.th/news/122553/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน “ประชุมวิชาการ: พลิกโฉมมหาวิทยาลัย แพลตฟอร์มวิจัยเครือข่าย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย เสริมสร้างความแข็งแกร่งของงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

จุฬาฯ นำเสนอแผนงานวิจัย “Stop Violence in Schools” เยาวชนไทยห่างไกลความรุนแรง”

https://www.chula.ac.th/news/115122/

https://www.chula.ac.th/news/117927/

https://www.chula.ac.th/news/122310/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการศึกษาของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการ Teacher Conference ในหัวข้อ “Stop Violence in Schools” เยาวชนไทยห่างไกลความรุนแรง ภายใต้โครงการ International Friends for Peace 2023 เพื่อป้องกันและรับมือปัญหาความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นโรงเรียนและสถานศึกษา 

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2565 – 2566 ความภูมิใจของมหาวิทยาลัย

https://www.chula.ac.th/news/118548/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารวิจัย สำนักบริหารวิชาการ สำนักบริหารกิจการนิสิตและสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจําปี 2565 – 2566 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัย

ครั้งแรกในไทย จุฬาฯ สานพลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. ผลิตหลักสูตรระยะสั้นด้านสุขภาพและการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการด้านสุขภาพ 

https://www.chula.ac.th/news/116022/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning ด้านสุขภาพและการแพทย์ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนจัดทำโครงการจัดการความรู้ การพัฒนางานวิจัย รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า