ข่าวสารจุฬาฯ

สุดยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอกย้ำจุดยืน “Innovations for Society” ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคม  สร้างสรรค์ให้สังคมดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ไปจนถึงการส่งเสริมองค์ความรู้ที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมให้ไปข้างหน้าด้วยกันได้รับชมวีดิโอ

จุฬาฯ นำเสนอสุดยอดนวัตกรรมจากแรงทุ่มเทของเหล่าคณาจารย์ และนักวิจัยที่ร่วมมือกันจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบแก่สังคม ไม่ว่าจะเป็น…

วัคซีน ChulaCov19

คณะแพทยศาสตร์ พัฒนาวัคซีน Chula-Cov19 วัคซีนที่ผลิตโดยเทคโนโลยี mRNA ครั้งแรกในไทย

อ่านเรื่องราวได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/49656/

จุฬาฯ–ใบยา-วัคซีน

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด โปรตีนSubunit Vaccineนวัตกรรมฝีมือคนไทย ผลิตจากพืชตระกูลยาสูบ

อ่านเรื่องราวได้ที่ https://www.chula.ac.th/highlight/48907/

เครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตเครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ ทำหน้าที่ดูดและบรรจุวัคซีน แอสตรา เซเนกา ลงเข็มฉีดยาได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย และลดการสูญเสีย ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ได้รับวัคซีนขึ้นอีก 20% 

อ่านเรื่องราวได้ที่ https://www.chula.ac.th/highlight/49475/

นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19  

คณะวิทยาศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรมยาจากสมุนไพรยับยั้งเชื้อโควิด-19 ที่ศึกษาโครงสร้างของโปรตีเอสของเชื้อโควิด-19 ที่สังเคราะห์ขึ้นได้ในระดับโมเลกุลได้สำเร็จเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

อ่านเรื่องราวได้ที่ https://www.chula.ac.th/highlight/45224/

นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 

คณะแพทยศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 SCAN ด้วยเทคนิค CRISPR ชุดแรก ที่ได้รับการประเมินรับรองจาก อย. ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำ แต่สามารถใช้ในการตรวจเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเรื่องราวได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/48500/

สุนัขดมกลิ่นโควิด-19 และเครื่องมือตรวจเชื้อโควิด-19

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พัฒนานวัตกรรมสุนัขดมกลิ่นเหงื่อ และรถดมไวเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ ได้ผลถูกต้องแม่นยำถึง 95% และนำไปสู่การพัฒนาเครื่องตรวจกลิ่นจากสารเคมีในเหงื่อของผู้ติดเชื้อ ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  

อ่านเรื่องราวได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/44526/

โรงพยาบาลสนาม และศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ

โรงพยาบาลสนาม และศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ เสริมความปลอดภัยของชุมชน และได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรสถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณะเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามได้ที่ https://www.chula.ac.th/field-hospital/

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/51744/

นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทยที่แข็งแรง น้ำหนักเบา ช่วยให้ผู้พิการเคลื่อนไหวได้เหมือนธรรมชาติ และเทคโนโลยี 3D Printing ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการและผู้ป่วยได้ในราคายุติธรรม 

อ่านเรื่องราวได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/45469/

อบรมออนไลน์ Quick MBA for SMEs แก้วิกฤตพิชิต COVID-19 

จุฬาฯ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จัดงานอบรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทางรอดของ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจแฟชั่น ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสุขภาพ ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเปิดให้เรียนฟรี ผ่านทาง Facebook และมีผู้เข้าเรียนมากกว่า 100,000 คน 

อ่านเรื่องราวได้ที่ https://www.chula.ac.th/highlight/50218/

Chula MOOC เรียนออนไลน์ไร้ขีดจำกัด 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ เปิด Chula MOOC นำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์หลากหลายรายวิชา โดยคณาจารย์จุฬาฯ เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังได้รับประกาศนียบัตรจาก จุฬาฯ เมื่อเรียนจบแล้วอีกด้วย

เข้าเรียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/

โครงการ Chula Ari เพื่อสังคมสูงวัย

คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ร่วมมือกันผุดโครงการ จุฬาฯ อารี โครงการบูรณาการสหศาสตร์ในจุฬาฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดูแลสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chulaari.chula.ac.th/

รางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ที่ได้รับการยอมรับทั่วทั้งภูมิภาค

อ่านเรื่องราวได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/60423/

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้สังคมในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 อย่างไรก็ตาม จุฬาฯ ก็จะมุ่งหน้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จุฬาฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม “Innovations for Society”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า