เพลงมหาวิทยาลัย

เพลงลาแล้วจามจุรี

ผู้ประพันธ์ทำนอง

Eua Sunthornsanan

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง

Kaew Atchariyakun

ประวัติความเป็นมา

ในช่วงปี พ.ศ. 2483 ครูเอื้อนำวงดนตรีมาบรรเลงเป็นประจำทุกปีในงานเฉลิมฉลองต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และในช่วงนั้นเองเป็นช่วงที่นิสิตที่ครูเอื้อ และครูแก้วสนิทสนมด้วยถูกรีไทร์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จึงได้ร่วมกันแต่งเพลงนี้ขึ้นแสดงในรายการ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวงสุนทราภรณ์ เพื่อเป็นการอำลาอาลัยจากสถาบันที่รักแห่งนี้

เนื้อร้อง

Oh Chamchuri, farewell to thee; you remind me of days gone by,Aggrieved, I have to leave my long-time friend. So close we were; sadly apart we are now torn, Out of sight will we be from this day on, My heart now longs for days foregone. Adieu to thee, Oh Chamchuri, true friend of mine, Shadycomfort unfailingly you did provide, My heart’s sinking upon leaving, saying good bye. Oh who will console my lonely soul, Apart we are; yet remembrance fondly we share, Together or far afield, as one will we always be bound. *Chamchuri (Rain Tree) is one of the important university symbols, which unifies the hearts andminds of all members of the Chulalongkorn community.

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย