เพลงมหาวิทยาลัย

เพลงอุทยานจามจุรี

ผู้ประพันธ์ทำนอง

วิกรม เมาลานนท์

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง

วิกรม เมาลานนท์

ประวัติความเป็นมา

เพลงนี้ ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ประพันธ์คำร้องและทำนอง เมื่อปี พ.ศ. 2510 ท่านเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา กฎหมายแก่นิสิต คณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น และเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านอาจารย์วิกรมเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแต่งเพลงเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้ประพันธ์เพลง “อุทยานจามจุรี” “เกียรติภูมิจุฬาฯ” “จุฬาฯ ขวัญดี” รวมทั้งเพลง “ชั่วดินฟ้า” ซึ่งเป็นเพลง ที่นิสิตจุฬาฯ และ นักศึกษาธรรมศาสตร์ ใช้ขับร้องร่วมกันในวันแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ทุกปี จนในที่สุดบทเพลงเหล่านี้ได้กลายมาเป็นเพลงเชียร์ของนิสิตจุฬาฯ ในเวลาต่อมา หากแต่ยังมิได้มีการนำไปบันทึกเสียงเผยแพร่แต่อย่างใด

เนื้อร้อง

ณ อุทยานนี้งามด้วยจามจุรี เขียวขจีแผ่ปกพสกจุฬาฯ ไพศาลตระหง่านสาขา ใต้ร่มพฤกษาจุฬาฯร่มเย็น จามจุรีนี้เป็นฉัตรกั้น ปลอบขวัญเตือนใจเมื่อเห็น คราทุกข์ฉุกลำเค็ญ ใครจะเว้นสู่สนามจามจุรี งามเงาใจเรานี้เพราพิลาศ ผุดผาดผ่องพิพัฒน์จรัสศรี น้องจุฬาฯ พี่จุฬาฯ พร้อมกันมารื่นฤดี รักเราพูนเพิ่มทวีนิจนิรันดร์

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย