จุฬาฯ รู้สู้ COVID-19

ข่าวสาร ความรู้ และมาตรการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

สื่อแนะนำ

ข่าวสาร (COVID-19)

จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

ขยายเวลาบัณฑิตจุฬาฯ ลงทะเบียนประเมินความเสี่ยงโควิด-19

นวัตกรรมจุฬาฯ พัฒนาต้นแบบหน้ากาก N95

เสวนา “โอกาสและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในไทย หลังวิกฤตโควิด-19”

“วัคซีนไทย” ทดสอบในคน ล้ำหน้าอันดับต้นของโลก

การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมของจุฬาฯ กับ COVID-19” ในงาน ”The APRU Global Health Webinar Series”

จุฬาฯ ส่ง “รถ CU กองหนุน” นวัตกรรมเสริม “State Quarantine” ป้องโควิด-19 ระลอกใหม่

“สาธารณสุขไทย” อีกหนึ่งทางรอดของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด-19

มาตรการและข้อมูลของมหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะและหน่วยงานภายในจุฬาฯ กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะและหน่วยงานภายในจุฬาฯ กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะและหน่วยงานภายในจุฬาฯ กรณีพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะและหน่วยงานภายในจุฬาฯ กรณีพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

ค้นหา

X