จุฬาฯ รู้สู้ COVID-19

ข่าวสาร ความรู้ และมาตรการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

สื่อแนะนำ

ข่าวสาร (COVID-19)

ลุ้นข่าวดี…ธ.ค.ผลวัคซีนโควิดเฟสสุดท้าย

“RSV” รุนแรงในเด็กเล็กโควิด-19 ผู้สูงอายุ เสี่ยง

ลงนามความร่วมมือ“ โครงการ K9 Dogs sniff COVID-19 ”

ครั้งแรกในไทยนักวิจัยชีวเคมี จุฬาฯ ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากโควิด-19

จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

ขยายเวลาบัณฑิตจุฬาฯ ลงทะเบียนประเมินความเสี่ยงโควิด-19

นวัตกรรมจุฬาฯ พัฒนาต้นแบบหน้ากาก N95

เสวนา “โอกาสและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในไทย หลังวิกฤตโควิด-19”

มาตรการและข้อมูลของมหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะและหน่วยงานภายในจุฬาฯ กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะและหน่วยงานภายในจุฬาฯ กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะและหน่วยงานภายในจุฬาฯ กรณีพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะและหน่วยงานภายในจุฬาฯ กรณีพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

ค้นหา

X